Dit jaar is het 25 jaar geleden dat een gedeelte van Nederland geëvacueerd werd. In verschillende media wordt hier ruim aandacht aan besteed. Ook het Land van Maas en Waal werd voor een groot deel geëvacueerd. Het einde van 1994 ging gepaard met veel regenval en dit zette door in januari 1995. Door deze neerslag en grote hoeveelheden smeltwater liepen de uiterwaarden over en steeg het peil in de rivieren snel. Het bleef regenen en in Frankrijk, België en Duitsland worden de eerste overstromingen genoteerd. Ook Limburg is snel daarna de dupe, verscheidene dorpen overstromen. Het water blijft stijgen tot 16,63 meter boven N.A.P in Lobith en op 30 /31 januari moet de inwoners van de Bommelerwaard en een deel van Maas en Waal evacueren. 45.000 personen (Bommelerwaard) en 15.000 personen (Maas en Waal) verlaten de streek. Ook honderden koeien, paarden, duizenden varkens en kippen vertrekken met de inwoners. Velen van hen hebben hun bezittingen op zolder of bij familie of kennissen ondergebracht. Een keuze tussen uit wel of niet evacueren is er niet. Vrijwel ieder is verplicht het gebied te verlaten. De meeste inwoners gaven hier gehoor aan. Wat achterbleef: lege dorpen. In de loop van de daaropvolgende week zette de daling van het water in. De dijken, die verzadigd zijn van het water, zakken gelukkig niet in en op zaterdag 4 februari komt de toestemming om weer naar huis terug te keren. Veel inwoners nemen de terugkeer te baat om het huis binnen te schilderen en te witten, omdat de meeste huisraad toch tijdelijk weg was. Wat heeft“De Tuut” kunnen betekenen in deze periode. Om kort te zijn: eigenlijk niets. De Tuut was nog in de heropbouwfase, in het volgende artikel leest u de herbouw van de schoorsteen.

Tentoonstelling

In het kader daarvan heeft Museum De Tuut vanaf dinsdag 4 februari een kleine tentoonstelling ingericht in het bezoekerscentrum met enkele tot de verbeelding sprekende foto’s en verhalen. Het museum is t/m april van dinsdag t/m vrijdag geopend van 11.00 tot 16.00 uur. Toegangsprijs € 2,50. Van mei t/m oktober van dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 16.00 uur geopend. Toegangsprijs € 3,50. Tijdens de stoomweekenden gelden andere tarieven: zie daarvoor www.stoomgemaaltuut.nl. Het museum is op vrijdag 7 februari gesloten. Verder zullen het Waterschap Rivierenland (www.waterschaprivierenland.nl) en het Museum Tweestromenland in Beneden-Leeuwen (www.museumtweestromenland.nl) aandacht besteden aan deze herdenking. Zie voor meer informatie op de respectievelijke websites.