Maquette van de polder van het Land van Maas en Waal

Begin 2020 ontstond het idee een maquette te vervaardigen van de polder die door de jaren heen door stoomgemaal De Tuut op het juiste waterpeil werd gehouden. De bedoeling is onze bezoekers en vooral onze jeugdige gasten, visueel duidelijk te maken wat de functie van het gemaal is.

Er werd een werkgroep gevormd die een model ontwikkelde en tevens een begroting opstelde. Dit plan en de begroting werden gepresenteerd aan het bestuur van Baet en Borgh dat hiermee de boer op ging en in de Rabobank Maas en Waal- Oost Betuwe een subsidiegever vond die enthousiast werd en ons de financiële ruimte verleende om tot uitvoering over te gaan. Nadat de plannen, technische tekeningen, materiaalkeuze en werking zijn bekeken zijn we nu zover dat er begonnen gaat worden met het daadwerkelijk maken van deze “Maquette”

Als bijlage wat schetsen hoe e.e.a. er uit gaat zien en zal werken. We gaan de 10.000 hectare in beeld brengen wat ongeveer begrensd wordt door de Maas, de Waal en het Maas-Waalkanaal. Via allerlei vertakkingen zoals sloten, beekjes en uiteindelijk de Nieuwe Wetering komt het water uit bij het stoomgemaal.

Via een beregeningsinstallatie zullen we het fluctuerend waterniveau nabootsen. Via Modelbouwer Tilly zullen we in de maquette ons stoomgemaal als model aanbrengen. Met diverse pompen onder de maquette zullen we water toe- en afvoeren. Hopelijk kunnen we deze maquette eind dit jaar in gebruik stellen. Mochten er bij de lezers van dit stuk ideeën , tips, suggesties en/of verbeteringen leven, dan houden we ons daarvoor zeer aanbevolen.

De werkgroep bestaat uit de vrijwilligers Hans Pfeiffer, Chris Boullart, Hans Elderson en Willy Nillesen.