Privacyverklaring

1. Algemene informatie

Adres

Stoomgemaal De Tuut
De Tuut 1
6629 AA Appeltern

E-mail

info@de-tuut.nl
info@stoomgemaaldetuut.nl

Telefoonnummer

+31 (0) 487 541156

2. Cookies

Deze paragraaf is van toepassing op:

stoomgemaaldetuut.nl
de-tuut.nl

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij het bezoeken van pagina’s op onze websites wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Google

Via onze websites worden cookies geplaatst van Google. Wij gebruiken Google Analytics en Google Search Console om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze gegevens zijn geanonimiseerd. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hier wettelijk toe wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Vimeo

Op onze websites maken wij gebruik van video’s die via een Vimeo-plugin worden afgespeeld. Om het afspelen mogelijk te maken en het aantal afspeelmomenten van onze Vimeo-account te peilen, worden cookies gebruikt.

WordPress

Onze websites zijn gebouwd met behulp van WordPress. Voor de werking van onze websites is het nodig enkele functionele cookies te plaatsen. Zonder deze cookies kan het zijn dat de website niet goed wordt getoond.

Acymailing

Voor het versturen van onze nieuwsbrief gebruiken wij de Acymailing plugin voor WordPress. Hiervoor slaan wij het e-mail adres en de optioneel opgegeven naam van gebruikers op.

3. Vastlegging gegevens klanten en prospects

Wij leggen klantgegevens vast in:

Google Gsuite Contacts
NAW bedrijfsgegevens, e-mailadressen en namen van contactpersonen om klanten en prospects te kunnen bellen of mailen als dat nodig is. We bewaren deze gegevens zolang de desbetreffende partij niet aangeeft dat ze verwijderd moeten worden.

Google Drive
In diverse documenten, zoals voorstellen en offertes worden NAW gegevens en e-mailadressen vastgelegd om klanten en prospect te kunnen bellen of mailen als dat nodig is. We bewaren deze gegevens zolang de desbetreffende partij niet aangeeft dat ze verwijderd moeten worden.

Google Gsuite Forms
In Google Forms ingevulde gegevens worden gebruikt voor de ontwikkeling van diensten en producten voor onszelf en onze klanten.  We bewaren deze gegevens zolang het desbetreffende project loopt. De exacte gegevens die worden bewaard verschillen per onderzoek.

Vimeo
We leggen persoonsnamen en beelden van personen vast op video. We bewaren de eindproducten ten behoeve van ons portfolio.

Social media (Facebook, Instagram, Google, Linkedin)
We gebruiken sociale netwerken en advertising tools van Facebook, Instagram, Google en Linkedin om online campagnes in te richten. Wij maken daarbij gebruik van de analytische tools van deze sociale netwerken om de effectiviteit en conversie te kunnen meten. Wij slaan geen gegevens op voor retargeting. We hebben hiervoor een verwerkersovereenkomst afgesloten.

4. Gegevensmanagement

Toegang derden tot persoonlijke data
Wij verkopen geen persoonlijke gegevens aan derden. We zullen persoonlijke gegevens uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Toegang medewerkers tot persoonlijke data
Onze medewerkers en stagiairs hebben toegang tot de meeste van de gegevens die wij vastleggen. Zij hebben een non-disclosure agreement getekend zodat vastgelegde gegevens niet buiten onze bedrijfsvoering terecht komen.

Inzage, rectificatie, wissen gegevens
Iedereen kan en mag contact met ons opnemen om zijn of haar gegevens te controleren, aan te laten passen en/of te laten verwijderen. Stuur een e-mail met uw verzoek naar info@stoomgemaaldetuut.nl volstaat om het proces in gang te zetten.

Bezwaar
Iedereen kan en mag contact met ons opnemen om bezwaar te maken tegen verwerking van zijn of haar gegevens. Een e-mail naar info@stoomgemaaldetuut.nl volstaat om dit proces in gang te zetten.

Overdracht
Iedereen kan en mag contact met ons opnemen om zijn of haar gegevens over te dragen aan derden. Een e-mail naar info@stoomgemaaldetuut.nl volstaat om dit proces in gang te zetten.

Intrekken toestemming
Iedereen kan en mag contact met ons opnemen om toestemming van de verwerking van zijn of haar gegevens in te trekken. Een e-mail naar info@stoomgemaaldetuut.nl volstaat om dit proces in gang te zetten.

Klachten
Iedereen kan en mag een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als hij of zij vindt dat wij niet correct met zijn of haar gegevens omgaan. Kijk hier voor meer informatie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Bewaartermijn
Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Anonieme gebruikersdata bewaren wij gedurende een periode van 14 maanden. Klantgegevens bewaren wij zolang een klantaccount actief is, en bij inactiviteit van de account worden de gegevens gearchiveerd en bewaard voor tenminste 7 jaar (bewaartermijn boekhouding). Campagnecontent die door ons wordt ontwikkeld valt onder intellectueel eigendom en wordt voor onbepaalde tijd bewaard.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zijn al onze werkstations, laptops en mobiele apparaten beveiligd en voorzien van toegangsbeperkende maatregelen. Datzelfde geldt voor alle accounts van online diensten die we gebruiken. Onze domeinen beschikken over actieve SSL-certificaten, waardoor verkeer naar en van onze websites versleuteld is.

Vermoeden van misbruik melden
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo snel mogelijk contact op met ons op via info@stoomgemaaldetuut.nl.