Trots onderdeel van Monumentenstichting Baet en Borgh

Contactgegevens

Stoomgemaal De Tuut
De Tuut 1
6629 AA Appeltern

+31 (0) 487-541156

info@stoomgemaaldetuut.nl (voor contact stichting)

bezoek@stoomgemaaldetuut.nl(voor info/afspraak bezoek)

KvK: 41056433
Rabobank: NL98RABO0103206000

Doederij
+31 (0) 487-761046
info@doederij.com

Stichting Baet en Borgh

De Monumentenstichting Baet en Borgh heeft tot doel het restaureren, onderhouden en exploiteren van de cultuurmonumenten die haar eigendom zijn, of haar in beheer zijn gegeven. De stichting is opgericht op 2 februari 1983. Op dit moment heeft zij de volgende monumenten in eigendom of beheer:

Adres- en contactgegevens Monumentenstichting Baet en Borgh:

De Tuut 1
6629AA
Appeltern
+31 (0) 487 541156
info@stoomgemaaldetuut.nl

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

H.W.C.G. Keereweer – voorzitter
G.F. van Oers – secretaris
B. Harmsen – penningmeester
D. Hoekstra – bestuurslid
T.E.M. van den Hark – bestuurslid
J.H. Reijnen – bestuurslid

Donateur worden?

Voor het onderhoud van het stoomgemaal en in bedrijf houden is veel geld nodig. Daarom zijn we blij met onze donateurs die een jaarlijkse bijdrage aan ons overmaken. Wilt u ons ook financieel ondersteunen? Wordt dan donateur!

We vragen van onze donateurs een bijdrage van minimaal € 20,00 per jaar, meer mag natuurlijk ook.

Daarvoor krijgt u in het begin van het jaar een donateurs pas waarmee u ten alle tijden, samen met een introducee toegang hebt tot het gemaal tijdens de gepubliceerde openingsuren, ook de stoomweekenden.

Aanmelden als donateur kan via mail op info@de-tuut.nl met uw adres gegevens.

Onze sponsoren

Zonder onze vrijwilligers zou Stoomgemaal De Tuut er nooit zo goed hebben bijgestaan als heden het geval is. Het is echter niet alleen aan hun tomeloze inzet te danken. Onze sponsoren en donateurs spelen een minstens zo belangrijke rol.

Onze speciale dank gaat daarbij uit naar:

ANBI status

Stichting Baet en Borgh heeft een (culturele) ANBI status.  Dit betekent dat u bij een gift bij uw belastingaangifte 125% mag aftrekken als donatie. Ons RSIN: 7736216

Hierbij de laatste jaarverslagen.

pubplicht-anbi 2020    JaarverslagB&B_2019       JaarverslagB&B-2018       JaarverslagB&B-2020  
Jaarverslag B&B 2021 

Jaarverslag B&B 2022

Jaarverslag B&B 2023